top of page

De Kracht in jezelf

Je kind is hoogbegaafd. Dat ben je onlangs te weten gekomen. En het voelt zich nogal eenzaam en alleen in zijn anders-zijn of krijgt weinig begrip van andere kinderen op school of in andere sociale groepen.

Misschien heeft je kind faalangst, automatiseringsproblemen of is het aan het onderpresteren. Deze kinderen en jongeren kunnen we helpen met een individuele begeleiding om de kracht in zichzelf terug te vinden, zodat ze vaardigheden leren ontwikkelen waardoor ze steviger in hun schoenen staan.

Onderpresteren is een complex probleem dat heel veel frustraties met zich meebrengt. Het lijkt of deze kinderen twee gezichten vertonen: soms zie je flitsende opmerkingen en meteen daarna zie je apathie en onverschilligheid optreden. 

Door een niet gepast onderwijsaanbod of geen of een verkeerde begeleiding, worden hoogbegaafde kinderen te weinig uitgedaagd en komen ze eigenlijk niet meer tot leren toe. Als gevolg hiervan ontwikkelen ze onvoldoende vaardigheden zoals:

 • doorzettingsvermogen,

 • initiatief nemen,

 • discipline en

 • bepaalde metacognitieve vaardigheden zoals plannen en reflecteren

 • zelfbeeld  negatief

 • niet goed in hun vel 

 • zich ongelukkig voelen

Onderpresteren is niet iets wat zomaar ineens ontstaat. De oplossing ligt dan ook niet zo voor de hand.

Met de methode ‘De kracht in jezelf’ van Jan Kuipers reiken we een manier aan om kinderen (7-12 jaar) die reeds onderpresteren en kinderen die een risico lopen op onderpresteren te helpen de kracht in zichzelf terug te vinden, zodat ze vaardigheden leren ontwikkelen waardoor ze steviger in hun schoenen zullen staan.

 

In deze methode werken de kinderen aan:

 • een leuk vormgegeven werkboekje 

 • inzicht in zichzelf

 • inzicht in hun omgeving

 • inzicht in hun eigen krachten

 • inzicht in hun (negatieve) overtuigingen verkrijgen

 • aandacht besteed aan de manier waarop ze denken over hoogbegaafdheid,

 • een vaste mindset  of niet en hoe we dit kunnen ombuigen naar een groeimindset (Dweck)

 • oplossingen die vanuit het kind zelf komen

 

Tijdens een intakegesprek met de ouders alleen wordt nagegaan of het vermoeden van onderpresteren bevestigd kan worden.

 

Prakisch:

 • Intakegesprek met (indien mogelijk) beide ouders, zonder het kind

 • vijftien- à twintigtal wekelijkse sessies

 • 60 euro/sessie

 • duur per sessie: 1u

 • Aankoop werkboekje: 15 euro

bottom of page