top of page
Hoogbegaafdheid

"Toen we ontdekten dat onze beide kinderen 'anders' waren, startte er voor ons allemaal een hele zoektocht.

Hoe gingen we de kinderen vertellen over hun hoogbegaafdheid, wat zouden de gevolgen hiervan zijn, wat was er nodig qua onderwijs en ondersteuning, is zo'n label wel draaglijk..."

Hoogbegaafdheid wordt vaak gelijkgesteld aan een hoog IQ, terwijl een hoog IQ geen garantie is voor uitzonderlijke prestaties. Naast een hoge intelligentie, zoals gemeten door een IQ-test, zijn ook creativiteit en doorzettingsvermogen (motivatie) nodig om ergens in uit te kunnen blinken. 

Hoogbegaafden zijn snelle denkers met een groot leerpotentieel, wat niet betekent dat zij geen moeite moeten doen. Wanneer iemand echter te lang onvoldoende uitdaging heeft gekregen, is de kans op onderpresteren zeer groot en het aanzwengelen van de motivatie al een uitdaging op zich!

Volgende thema's komen in mijn therapeutisch werkveld aan bod: (ook voor adolscenten en volwassenen)

 • overprikkeling

 • stressgerelateerde klachten

 • onderpresteren

 • mindset

 • psycho-educatie over hoogbegaafdheid

 • existentiële vragen

 • ...

Er is een zeer nauwe samenwerking met hoogbegaafdheidsexperten voor:

 • IQ-testing 

 • Studiebegeleiding

 • Verrijkingsklassen

 • Schrijfmotoriek

 • Talentontwikkeling

 • ...

bottom of page