top of page

DISC workshops

DISC®
Persoonlijkheids-stijlen

DISC® wordt gebruikt om gedragskenmerken, sterktes van gedrag, aanleidingen voor conflicten, mogelijkheden voor het creëren van toegevoegde waarde en sterktes van anderen inzichtelijk te maken.

 

Waarvoor staat DISC?

De D staat voor Direct, Dynamisch en Daadkrachtig.

De  I staat voor Interactief, Inspirerend en Invloedrijk.

De S staat voor Stabiel, Sociaal en Samen.

De C staat voor Correct, Consciëntieus en Calculerend.

 

Waar wordt DISC ingezet?

Het managen van conflicten.

Samenwerking en teambuilding.

Het bepalen en verbeteren van communicatie(-stijlen).

Het vergroten van commerciële vaardigheden.

Het verbeteren van klantrelaties.

Het inspelen op behoeften en motieven van klanten.

Het verminderen van conflicten en stress, zowel inter- als intrapersoonlijk

 

Op basis van een online assessment wordt een uitgebreide rapportering opgesteld.

 

Wil je meer info over de DISC persoonlijkheidsstijlen?

Mail olivier@progressinwork.be

DISC®
voor managers

 

Wees geen eendimensionale leider!

 

Om een effectieve leider te zijn moet je je eigen sterke punten kennen, maar dat is slechts een deel van het verhaal. 

 

Je moet ook een brede kijk hebben op de verschillende (gedrags-) stijlen die nodig zijn om een effectieve leider te zijn. Met behulp van de derde generatie DISC® online persoonlijkheidstesten – één van de meest wetenschappelijk gevalideerde instrumenten beschikbaar – kunt u de  8 dimensies van leiderschap identificeren van uw primaire leiderschapsstijl.

 

Of u nu een pionierende, energieke, bemoedigende, stimulerende, bescheiden, assertieve, directe of dirigerende leider bent, deze training helpt u om inzicht te krijgen in de psychologische drijfveren, motivaties en “blinde vlekken” van uw eigen leiderschapsstijl. 

 

Er is geen perfecte stijl die overal toepasbaar is.

Een nederige leider kan moeite hebben met het nemen van zware beslissingen, terwijl een dirigerende leider tegen weerstand kan aanlopen van potentiële talenten.

 

Op basis van een online assessment (Engels) wordt een

uitgebreide rapportering opgesteld.

 

Wil je meer info over DISC voor managers?

Mail olivier@progressinwork.be

Improvisatietechniek
met DISC®

Het werken met improvisatie leert mensen om te gaan met onverwachte situaties en veranderingen.  Het vraagt een intuïtieve aanpak en een open geest

 

Bij improvisatie ga je om met een situatie wanneer en zoals ze zich aandient, zonder vooruit te denken en zonder planning. Dit vraagt om een positieve basishouding ten opzichte vn het probleem, je collega's en jezelf.  

 

Door onze jarenlange ervaring als improspelers en improdocenten,

is improvisatie een zeer waardevol werkmiddel geworden.

Door leuke praktijkoefeningen te koppelen aan de verschillende

DISC-persoonlijkheidsstijlen is het mogelijk om op een speelse en verrassende manier tot diepe inzichten te komen.

 

Wil je meer info over deze workshop?

Mail olivier@progressinwork.be

i

Praktische informatie

DISC® persoonlijkheidsstijlen : 1 dag

DISC® voor managers : 1 dag

 

DISC® met Lego® Serious Play® : 1 dag

Improvisatietechniek met DISC® : 1/2 dag of 1 dag

 

Voor alle DISC® workshops wordt een online assessment voorzien.

De resultaten hiervan worden in de workshops uitgebreid besproken.

 

Voor elke workshop kunnen wij maatwerk aanbieden.

Mail: olivier@feekit.be

DISC® met
Lego® Serious Play®

De Lego® Serious Play® methode is een businesstool voor het verhogen van bedrijfsprestaties, verbeteren van strategische planning, het managen van succesvolle projecten en het bouwen

van betere teams.

 

Tijdens de verschillende stadia van het Lego® Serious Play® proces zullen de deelnemende personen elk op een andere manier met de uitdagingen omgaan.  De manier waarop met uitdagingen en stress wordt omgegaan is onlosmakelijk verbonden met de individuele DISC- persoonlijkheidsstijl.

 

Wanneer Lego® Serious Play® gecombineerd wordt met de diepgaande DISC-analyse en onze observaties ontstaat een zeer krachtig werkmiddel waarmee we elk individu een gericht stappenplan kunnen aanbieden. Dit stappenplan wordt opgesteld volgens het integraalprincipe en houdt rekening met het individu en zijn volledige omgeving.

 

Wil u meer weten over de kracht van DISC-persoonlijkheidsstijlen 

in combinatie met Lego® Serious Play®?

Mail olivier@progressinwork.be

Downloads
bottom of page