top of page

Wijs op weg

Voor jongeren bieden wij een variant aan gebaseerd op deze methode: Wijs op weg. De structuur blijft hetzelfde: in een kennismakingsgesprek komen we meer te weten over de jongere en zoeken we uit wáár juist het probleem zit (op school of…) en bekijken we naar welk doel hij/zij zich wil richten. In een aantal vervolggesprekken werken we aan dit doel. Dit bestaat onder andere uit:

 

  • zelfinzicht via een Kwaliteitenspel,

  • inzicht in zijn/haar omgeving via het Waardenspel,

  • inzicht in wat hoogbegaafdheid is via mindset,

  • inzicht in de leerstijl en leercompetenties via het Leervaardighedenspel,

  • leren herkennen van negatieve overtuigingen en die trachten te herkaderen.

Hierbij maken we ook gebruik van het Model van Talentontwikkeling van Jan Kuipers. Na een aantal sessies bekijken we ook wat er kan veranderen op school: is er een adviesgesprek nodig op school of kan de jongere zélf voor de verandering zorgen?

Een aantal weken nadat het volledige traject is doorlopen volgt nog een evaluatiegesprek waarin we evalueren of de aanpak heeft geholpen en waar het nog kan worden bijgestuurd.

Prakisch:

  • Intakegesprek met (indien mogelijk) beide ouders, met de jongere

  • vijftien- à twintigtal wekelijkse sessies

  • 60 euro/sessie

  • duur per sessie: 1u

  • Aankoop werkboekje: 15 euro

bottom of page