top of page

Coaching

Individuele coaching
Teamcoaching

 

Medewerkers of leidinggevenden hebben soms behoefte aan doelgerichte, persoonlijke begeleiding. 

 

Vragen kunnen zo specifiek zijn dat ze effectiever individueel aangepakt worden.

 

En sommige competenties kunnen beter ontwikkeld worden binnen een bilaterale begeleiding. Individuele coaching is dan de aangewezen methode: de coach sluit aan bij de persoonlijke leerdoelen en vragen en beoogt het "op maat" ontwikkelen van professionele competenties.

 

Door de individuele benadering krijgt de persoon alle tijd en aandacht. Hierdoor is er totale afstemming op de eigen leervragen en thema's.  In dit 1 op 1 traject worden de doelstellingen van de coachee helder geschetst.  Aan de hand van deze doelen wordt er samen met de coach een concreet plan opgesteld om deze ideeën te verwezenlijken.

 

Dit plan omvat onze integrale kijk wat betekent dat het proces even belangrijk is als het resultaat.  De effecten gedurende dit begeleidingstraject worden mee verwerkt in het concreet maken van het doel zodat het resultaat doorleefd zal zijn.

 

 

Vragen over coaching:

 

Olivier@progressinwork.be

Samenwerking in een team betekent steeds opnieuw omgaan met een aantal spanningsvelden.

 

Het kan gaan om behoud en verandering, gelijkheid en verschil, ik en wij, flexibiliteit en doelgerichtheid, angst en verlangen ...

 

Soms is het moeilijk om een zeker evenwicht te creëren en geraakt een team in moeilijkheden.

 

Teams kunnen begeleid worden door 1 of 2 coaches, naargelang de grootte van de groep.Er wordt gekeken naar de dynamiek van het team, hoe samenwerking verloopt, waar het conflict zit, wat de verbondenheid is,...

 

Ook wordt er gekeken naar de functies van de teamleden (wie zorgt voor verbinding, wie beschermt wie, wie zorgt voor groei,...)

In de eerste plaats wordt het functionerne van het team in kaart gebracht met kwaliteiten en valkuilen om dan samen op zoek te gaan naar groeimogelijkheden van het team.

bottom of page